ПРОТОКОЛ громадських слухань, щодо обговорення ініціативи добровільного ОТГ

11.03.2019

ПРОТОКОЛ

громадських слухань села Великі Будища  Гадяцького  району  Полтавської області  щодо обговорення ініціативи добровільного об’єднання територіальних громад у Великобудищанську об’єднану  територіальну громаду з центром в селі Великі Будища

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 126 осіб (список реєстрації додається).

З них наділені правом голосу 126 учасників.

На  збори  прибули : Бондаренко С.М.- перший заступник  голови Гадяцької  районної державної адміністрації, Романенко В.В.- голова Краснолуцької об»єднаної територіальної громади , Біляк В.М.- Ціпківський  сільський  голова,

Луценко В.О.-  Плішивецький  сільський голова .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про обрання голови та  секретаря   громадських слухань.
 2. Про створення  лічильної  комісії  громадських  слухань.
 3. Про розгляд ініціативи  депутатів  Великобудищанської  сільської ради   про  добровільне об»єднання  громад Великобудищанської , Плішивецької, Книшівської  та Ціпківської  сільських рад у  Великобудищанську   об»єднану територіальну  громаду  з адміністративним  центром  у  селі Великі Будища .

СЛУХАЛИ: Про обрання голови  та  секретаря   громадських слухань.

ВИСТУПИЛИ : 

Мордань К.І.  запропонувала   обрати  головою  громадських  слухань   Панченка  Валерія  Павловича   та  секретарем   громадських слухань   Даниленко Ларису  Іванівну .

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 126

«проти»  -0

«утримались»- 0

ВИРІШИЛИ :

 1. Обрати головою громадських слухань Панченка Валерія  Павловича –жителя с.Великі Будища .
 2. Обрати секретарем громадських слухань  Даниленко Ларису Іванівну – жительку с.Великі Будища.

СЛУХАЛИ : Про  створення  лічильної  комісії  громадських  слухань.

ВИСТУПИЛИ :

Коломієць Т.А.   запропонувала  обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік :

Батюту Миколу  Яковича ,  Лагуту Марію Василівну , Кириленко Світлану  Павлівну.

ГОЛОСУВАЛИ :

            «за»  – 126

            «проти»  – 0

            «утримались» – 0

ВИРІШИЛИ :

Обрати  лічильну комісію у складі   трьох  чоловік :

          Батюту Микола Якович –  жителя с.Великі Будища;

          Лагуту  Марію Василівну – жительку с.Великі Будища ;

          Кириленко Світлану Павлівну – жительку с.Великі Будища.

СЛУХАЛИ :   

До  слова   запрошений   член  ініціативної  групи  , депутат   Великобудищанської  сільської ради    Зайко  Віктор  Григорович .

Всі  ми  знаємо ,  що      у  країні   проводиться  рефомування   місцевого  самоврядування .  У 2015  році  прийнято  Закон  України  « Про  добровільне  об»єднання  територіальних  громад » . Урядом  розроблена  Методика  формування  спроможності  територіальних громад.    Метою  реформи   є  забезпечення  спроможності  самостійно, за  рахунок  власних  ресурсів   вирішувати  питання  місцевого  значення  . Громада   матиме  повноваження  і  фінансову  підтримку    на  виконання  цих  повноважень,  вона  буде  розвиватись. На  даний  час   наша  сільська  рада  має  кошти   для  розвитку  села ,  але  значно  більша  частина  їх  надходить   у  район .

А  саме  головне  , що  2019  рік – останній  рік  для  проведення  добровільного  об»єднання  територіальних  громад.  Полтавською  обласною   радою  затверджений  Перспективний  план  формування територіальних  громад  Полтавської області , згідно з  яким   наша  сільська  рада , як  і населені  пункти   сусідніх  Плішивецької , Книшівської ,  Ціпківської сільських рад     автоматично  будуть  приєднані  до  Гадяцької  міської об»єднаної   територіальної громади.  Всі  розуміють , що  для  нас  це  повна  катастрофа.

Ми  розташовані  географічно  незручно   до  міста . Належні  нам  кошти  будуть  розподілятися  і  на  населення  міста  Гадяч  та  приєднаних до  нього громад.

Виходячи  з  цього,    депутати  сільської  ради , отримавши  підтримку  ще 87   небайдужих  односельчан  , звернулися    до  Великобудищанського  сільського   голови    з ініціативою  щодо  створення   об»єднаної територіальної  громади з  адміністративним  центром  в селі Великі Будища .

Депутатами ,  які   і є  ініціативною  групою , відбулося  попереднє  вивчення  думки  жителів  села  Великі  Будища  –  зібрано  більше 350  підписів.

Також  ми  свої  пропозиції  донесли  до  жителів  Плішивецької  та  Книшівської  сільських рад   для  подальшого  обговорення та  прийняття    рішення  .

Мотивацією  того , що   село  Великі Будища   може  бути  адміністративним центром    об’єднаної територіальної громади  є те, що :

 1. Згідно історичних даних  село Великі Будища  було  центром  волості, раніше  об»єднувало  населені  пункти  Плішивецької  та  Ціпківської  сільських рад.
 2. В с. Великі Будища  успішно функціонує  Великобудищанська спеціалізована  школа І-ІІІ ст.  на 320 учнів  і є  центром  освітнього  округу , на  даний  час у  ній  навчаються  учні  з с.Плішивця  та с. Ціпки.
 3. Тривалий час  функціонувала   Великобудищанська дільнична лікарня, яка обслуговувала  всі  навколишні  села, навіть і  Сумщини. У зв»язку із  будівництвом  нової  амбулаторії   якість  надання  медичних  послуг  значно  покращиться,  будуть надані  додаткові робочі  місця.
 4. Працює  сільський  будинок  соціального  піклування для  пенсіонерів  та  інвалідів  від районного територіального центру , який  практично  утримує  сільська рада .
 5. Із 2011 року створена і діє  громадська організація «Надія» , яка відіграє  важливу  роль у соціально-економічному  розвитку  села .
 6. Розпочало роботу  комунальне  підприємство «Добробут»  Великобудищанської сільської ради .
 7. Стврений відокремлений   підрозділ Краснолуцької  місцевої пожежної охорони «Місцева пожежна команда с.Великі Будища », роботи  по   купівлі  приміщень у стадії завершення,  проекти на їх ремонт замовлені .
 8. На даний час  послуги  надають   інші  установи села :  дошкільний навчальний заклад «Сонечко» , сільський будинок культури , відділення поштового зв»язку .

Хочу  відмітити , що  подібна  ситуація   склалася  і в Плішивецькій  сільській   раді : площа території  вистачає , є  стабільні  фінансові  надходження ,  віддаленість  від  районного  центру ,  але  також  населення   мало.  У разі  створення  ОТГ  на  базі Великобудищанської  та  Плішивецької  сільських рад   будуть  значні  вилучення коштів  до державного  бюджету  через   малочисельність  населення.  Але  кошти , які  залишатимуться , дозволять  нам  розвиватися  на  покращення  добробуту  та  рівня  життя   нашого  населення.

Тому   прошу   всіх   підтримати   нашу  ініціативу .

До слова  запрошується  Великобудищанський  сільський голова   Іщенко Тетяна  Іванівна .  Третій  раз  ініціюємо  питання  об»єднаня  сусідніх  громад.  Перші  2 рази я  ініціювала  , а  тепер   молоді  небайдужі  люди-депутати  сільської  ради .  Якщо   попередні  рази  не  могли  визначитися  з  адміністативним  центром , то  тепер  уже  нікуди    відтягувати,  адже  час  іде  і   ми  можемо  не  встигнути  у 2019  році   провести  всю  процедуру . У  іншому  випадку    нас  приєднають  до м.Гадяча, хоча фактично  ми  самодостатні   і  можемо  профінансувати  свою  громаду . Вважаю, що  потрібно  заслухати всіх  представників     суміжніх  сільських рад. У  нас  інфраструктура  по  сільських  радах  непогана , але  чисельність  населення    невелика.  По  коштах  буде  реверсне  вилучення .   Два роки  основним  видом  дохідної частини  бюджету  є  рентна  плата  від  видобутку  вуглеводнів.  Ми її  заслужили   і  забрудненим  повітрям, питною  водою, розбитими  дорогами , аварійними  мостами.  Ми  беремо  на  себе  зобов»язання  не  розвалити    село , тим  більше  що  активну  участь  беруть  молоді  працездатні  люди  , які  не  мають  змоги   знайти  роботу на своїй  території   . Ми   хочемо ,    щоб    розвивалась економіка , малий  бізнес, створювалися  робочі  місця. Планів  дуже  багато,  деякі з них    у  стадії  реалізації.

Бондаренко Сергій  Михайлович –   перший  заступник голови Гадяцької  райдержадміністрації.   Тішить  те , що   проявляють  волю  щодо  об»єднання  іменно  жителі  села  . Кабінетом  Міністрів України   запроваджується  друга  хвиля  децентралізації –  реорганізація  районів . Районне  керівництво  підтримує   об»єднання  громад –  за  ним  перспектива, якщо  є  ресурси  і  фінансові , і  людські.  Знаєте, що  затверджений  Перспективний  план  формування територіальних  громад  Полтавської області . У  вас  є  три  варіанти :

 • Гадяцька ОТГ  згідно з перспективним планом ;
 • Краснолуцька ОТГ  ( недавно  утворена );
 • створення своєї  громади.

Достатній  фінансовий  ресурс  ви  маєте, але  при   ОТГ буде  надходити 3%  ренти , 60%  ПДФО, громада  отримає  землі  за  межами    населеного  пункту  , якими  буде  розпоряджатися (  на  сьогодні   ними розпоряджається   Головне управління  Держкомзему ). Добре,  що  маєте  комунальне підприємство, плануєте  придбати автобус, трактор.  Ви  отримаєте  вплив  на  заклади освіти , охорони здоров»я ,  соціального  захисту .

Реформа  перспективна, багато країн її пережило  за  триваліший  час .

Але  нам  потрібно  швидше .  Бажаю   щоб  ваша  ініціатива   пройшла   і  ви  об»єдналися.   Варіант  об»єднання  Великобудищанської  та Плішивецької   сільських  рад   область  можуть  не  визнати  спроможною через  невелику  кількість  населення. Якщо  всі  чотири –  результат  буде  позитивним.

Геращенко О.В.–  директор Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Я впевнений , що  у  нас  залишився  останній  шанс  і  ми  ним  скористаємося. Давайте не  чекати  2020  року , бо якогось  часу  проснемося  у  якійсь  об»єднаній  громаді.  Говорять , що  село  гине,  коли  немає   школи.  А  нам  потрібно   розвивати  економіку,  створювати  робочі  місця ,  забезпечувати  гідною  заробітною  платою  людей , тоді  будуть  діти ,  буде  дитячий садочок ,  буде  школа.  Колектив  школи  підтримує   об»єднання.  Чекати  немає   коли , бо  рік  виборів  і  Верховна   Рада  повинна  цього  скликання     призначити  вибори  до  нашої  ОТГ. Вірю , що 2019  рік  буде  не  останнім  для  нашої  сільської ради .

Зайко Г.П.-  завідувачка  ДНЗ «Сонечко» .   Доля  села  мені  небайдужа.  Необхідно  створити  умови  для  дітей ,  щоб  не  відчувалася  різниця  між  сільськими  і  міськими  , наповнюваність дітьми у  селі  наближалася  до  міських дитячих  садочків.  Протягом останніх двох років  значно  покращилася  матеріально-технічна  база  закладу : зроблено  заміну покрівлі, капітальний ремонт сталі, заміна елекстропроводки, встановлене  денне освітлення, придбані  нові  меблі, елекрична плита.  Поповнений  дитячий  майданчик . Заклад  підключений  до мережі Інтернет , створений сайт. Приміщення  велике, але село старіє, спостерігається  відтік  молоді , немає  робочих  місць ,  немає  дітей.  Я  за  об»єднання територіальних громад у  власну  громаду .

Козороз Т.О.-  директор Великобудищанського СБК.  Ми  підтримуємо  ініціативу  об»єднання , адже  буде  більше  можливостей . Хоча    ми значно  покращили   стан  закладу .

Сагайдак Є.А.-   завідуюча  Великобудищанською амбудаторією загальної практики-сімейної медицини.  Працюю  недавно ,  але  перспектива  помітна  дуже :   будується  нове  приміщення  амбулаторії .  Дякуючи  районній  раді   придбаний  новий  автомобіль  швидкої  допомоги .   Сільська  рада    планує  придбати  житло  для  лікаря  . У  разі  об»єднання  громад   вважаю , що  будуть  достойні  заробітні  плати  у  медичних працівників ,  хороші  умови  праці  і  Великобудищанська  амбулаторія   буде  центром   з охорони здоров»я  .

Романенко В.В.- голова  Краснолуцької  ОТГ.   Хочу , щоб  ви  зрозуміли,  що  я не  проти  вашого  об»єднання.   Процес  дуже  складний і  обмежений у  часі .  Не  все  зразу  получалося . Але  пробуйте. У нас  також  населення  мало, тому 1,9 млн.грн.  цього року  вилучать у нас . Ризики  можуть  бути , в т.ч.  зміни в  законодавстві  щодо  податків .    Я  лише  можу  запропонувати   варіант – приєднатися  до  Краснолуцької ОТГ.

Біляк В.М.-  Ціпківський  сільський голова.  Неодноразово  брав  участь  у  офіційних і неофіційних  обговореннях  цього  питання .  Сказати  конкретно  не  можу –  буде  вирішувати   село Ціпки .  Відповідь  надамо  згідно  закону.

Луценко В.О.-  Плішивецький  сільський голова. Ми  вивчили  думку  жителів  села Плішивець, зібрали  підписи  людей. Люди  підтримують   об»єднання ,  адже  у  результуті  цієї реформи  значно   збільшуються фінансові  можливості . Попередній  аналіз    доходів  по 4-х сільських радах   прорахований –  дохідна  частина  бюджету  складатиме  приблизно 70 млн. грн.  Але  ж  населення   дуже  мало.  Видатків  на  утримання шкіл, дитсадків  , клубів  вистачить .  Шлях  дуже  важкий . Уже є  досвід  об»єднаних  громад  в Україні , де  як і в нас  є  нафтогазові  заводи,  бурові  свердловини – дуже  непогано  розвиваються . Головне – створюються  робочі  місця.  І заробітна  плата  не  мінімальна. Якщо  об»єднаємося  – буде  підтримка  іноземних інвесторів , бо  з  малими  сільськими  радами  вони  не  співпрацюють  . Це і  розвиток  малого і середнього бізнесу,  кредити під нульові ставки.  Все  буде  залежати  від  голови  ОТГ  та  депутатів . Розподіл  коштів   проводитиметься   залежно  від   території  та  кількості  населення .

Доля   – житель с. Плішивець.  Я за  об»єднання ,  але  потрібно , щоб  малі  населені  пункти , такі як с.Бакути  також   відчували  позитив, їм також  потрібна централізована  вода , дороги  та ін.  Податки  за  ставок  не  платять  ні  Плішивцю , ні   Великим Будищам.

Кузьменко С.О.-   якщо  не  буде  дітей , школа  закриється .  КП «Добробут» не  видно  ефективної роботи . Вичистити  ставок «Майданський»  давно можна  за  рахунок  тих, хто  ставки  забруднює.

Лисоконь В.А.–     від імені  молоді  села  закликаю   об»єднатися  громадам. Молоді  люди   , особливо  з  вищою  освітою , будуть  забезпечені  роботою обов’язково.   З  нашими   коштами   буде  можливість  відкрити  чи  пекарню, чи  пелетний  цех , чи  інше підприємство, яке  необхідне і  людям  , і   можна буде  реалізовувати продукцію  .  Як кажуть , хто  стукає- тому  відчиняють.  Також   потрібно  просити  обласну  раду  внести  зміни  до перспективного  плану   формування  об’єднаних  громад.

Іщенко О.В.-    члени футбольної команди  підтримують  об»єднання громад. Будуємо стадіон , це в перспективі 5 робочих  місць.  Ми  зробимо  і  нам  будуть  заздрити  .

Лукаш Г.І. –   бажання  депутатів і  сільського  голови   одностайно  підтримує  село  Великі Будища .  Важливо  донести  до   населення  інших  сільських рад, щоб  підтримали . Давайте  не  допустимо , щоб  села  розвалилися.

Головне  створити  громаду.

ГОЛОСУВАЛИ :

«за»   – 126

«проти»    – 0

«утримались» – 0

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до п.3,4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  підтримати   ініціативу   депутатів  Великобудищанської  сільської ради  щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад села Великі Будища  Великобудищанської сільської ради,   сіл Бакути, Тимофіїіка, Плішивець   – Плішивецької  сільської ради , села Ціпки  – Ціпківської  сільської ради,  сіл Книшівка , Дученці, Броварки   – Книшівської сільської ради   у Великобудищанську  сільську об’єднану  територіальну громаду з  адміністративним  центром  у селі Великі Будища.

Голова   громадських слухань        / підпис  /                    Панченко В.П.

Секретар  громадських слухань       /   підпис   /               Даниленко Л.І.